Feniko 2000

 
Производство на урбана опрема

 
 
 

КОИ СМЕ НИЕ!?

 
 
 
ФЕНИКО 2000
 

ИСТОРИЈАТ НА ФИРМАТА

Фирмата ФЕНИКО2000 потекнува од занаетчискиот дуќан ковачка работилница (ковачница) основана далечната 1957 година. Во 1985 година ковачницата се пререгистрира како фирма за обработка на метал и галванизација. Тогашното име на фирмата е "МЕТАЛНА", сегашното име на фирмата е "ФЕНИКО" и го добива во 1991 година и под тоа име работи до 2000 година кога го добива името "ФЕНИКО2000 ДООЕЛ МИЛЧО".Дејноста на фирмата е воглавно работа со метали и метални производи.


ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРОГРАМА
 
 
 
Фирмата "ФЕНИКО 2000" се наоѓа во прекрасната Општина Богданци на јужниот дел од Р. Македонија.
Местоположбата на фирмата е на главната улица во Богданци на излезот према Дојран.

ЛОКАЦИЈА
 
 
 
 
 
 

УСЛУГИ

 
 

01

 
 
 

Метални кревети

 
- единечни кревети
- единечни кревети дивани
- брачни кревети - специјал
- брачни кревети стандард
- брачни кревети де лукс
- кревети на спрат
- кревети изработени по специјална изведба
 
 
 
 
 

02

 
 
 

Настрешници-тенди

 
- Настрешници за коли
- Настрешници за автобуси и постојки
- Настрешници за тераси
 
 
 
 
 

03

 
 
 

Ковано железо

 
- Дворни врати
- Дворни огради
- Тераси
- Скали

 
 
 
 
 
 
 

04

 
 
 

Столици и маси

 
- Столици седум модела
- Маси по нарачка
- Банкет маси за повеќе луѓе (8/10/12 луѓе)
 
 
 
 
 

05

 
 
 

Сообраќајни знаци

 
- Сообраќајни знаци
- Патоказни табли
- Билборди

 
 
 
 
 

06

 
 
 

Метал мебел

 
- Мебел изработен од метални елементи во развој

 
 
 
 
 
 
 
 
 

01

 
 
 

Метални кревети

 
единечни
 
 
 
 
 
 

01

 
 
 

Метални кревети

 
единечни - дивани
 
 
 
 
 
 

01

 
 
 

Метални кревети

 
кревети на спрат
 
 
 
 
 
 

01

 
 
 

Метални кревети

 
брачни кревети - специјал


 
 
 
 
 
 

01

 
 
 

Метални кревети

 
брачни кревети - стандард


 
 
 
 
 
 

01

 
 
 

Метални кревети

 
брачни кревети - де лукс


 
 
 
 
 
 

01

 
 
 

Метални кревети

 
кревети по специјална изведба и изработка

(надвор од редовната производна програма, купувачот сам предлага модел од кревет кој што сака да му биде изработен)
 
 
 
 
 
 

02

 
 
 

НАСТРЕШНИЦИ-ТЕНДИ

 
Настрешници за коли
 
 
 
 
 
 

03

 
 
 

КОВАНО ЖЕЛЕЗО

 
Дворни врати I Дворни огради I Тераси I Скали
 
 
 
 
 
 

04

 
 
 

столици и маси

 
округли столици (модел ST11), шанк столици (модел ST12), столици пепито (модел ST13), банкет столици (модел ST15), столици за тераса и градина (модел ST16)
 
 
 
 
 
 

04

 
 
 

столици и маси

 
округли маси (модел МФ 24), квадратни и правоаголни маси (модел МФ 25), банкет маси големи димензии (моделМФ 26)
 
 
 
 
 
 

05

 
 
 

СООБРАЌАЈНИ ЗНАЦИ

 
Сообраќајни знаци I Патоказни табли I Билборди
 
 
 
 
 
 

06

 
 
 

МЕТАЛ МЕБЕЛ

 
Гарнитури за седење
 
 
 
 
 
 

имаш прашање!?